...

Tags: vlinders

Het gaat slecht met onze wilde bestuivers

Het gaat slecht met onze wilde bestuivers

Wat zijn wilde bestuivers? Tot de wilde bestuivers horen een groot aantal insectengroepen zoals bijen, wespen, mieren, vliegen, vlinders, kevers, enzovoort. Zoals de naam reeds verklapt, dragen ze bij aan bloembestuiving en zorgen ze...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.