...

Tags: berceaus

Groene overkappingen in boogvorm of berceaus

Berceaus of groene overkappingen in boogvorm

Prachtige groene overkappingen in boogvorm of berceaus Berceaus worden ook wel “groene daken” genoemd omdat ze bedekt zijn met planten en vegetatie. Een in vorm gesnoeide boog kan je tuin net iets extra’s geven:...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.